Omdat je je liever bezig houdt met je gasten en de geweldige koffie die je serveert, dan met al de cijfertjes en belastingwetten.
 
 
Omdat je je liever bezig houdt met je gasten en de geweldige koffie die je serveert, dan met al de cijfertjes en belastingwetten.

U kunt bij ons terecht voor:

Voorlopig heb ik een cliëntenstop.

• BTW aangiften, inclusief de administratie;
• Loonaangiften en hulp bij salarisadministratie;
• Schenk- en Erfbelasting;
• Aangifte inkomstenbelasting particulieren;
• Aangifte inkomstenbelasting ondernemers;
• Jaarcijfers;
• Aangifte vennootschapsbelasting;
• Fiscale adviezen* op het gebied van:
– Inbreng;
– Splitsing;
– Fusie;
– Oprichten besloten vennootschap;
– Bedrijfsopvolging.
* niet limitatief


Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden. Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Voor onze dienstverlening gelden de ‘Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs’. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd waarmee de oude algemene voorwaarden zijn vervallen. De belangrijkste wijzigingen zien op artikel 10, waardoor nu duidelijker en concreter dan in de vorige versie vast ligt hoe wij als organisatie omgaan met uw persoonsgegevens, die van uw eventuele medewerker(s) en/of klanten. Vanzelfsprekend vindt u hierin ook terug hoe wij deze gegevens beschermen. Ook is er meer aandacht voor elektronische communicatie en is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.
De nieuwe algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 159/2018. U vindt de nieuwe algemene voorwaarden als bijlage bij deze e-mail/brief. U vindt de algemene voorwaarden ook op https://www.rb.nl/over-rb/bestuur

 

Belastingadviseur Angelique werkt met Exact online. Dit houdt in dat u uw administratie via Exact Online kan koppelen aan onze administratie. Ook kunnen wij voor u een administratie aanmaken.