Fiscale regelgeving kan zeer complex zijn. Graag leg ik mijn klanten in begrijpelijke taal uit wat e.e.a. voor hen betekent en hoe ze zo gunstig mogelijk binnen de lijnen van de wetgeving kunnen ondernemen.
 
Fiscale regelgeving kan zeer complex zijn. Graag leg ik mijn klanten in begrijpelijke taal uit wat e.e.a. voor hen betekent en hoe ze zo gunstig mogelijk binnen de lijnen van de wetgeving kunnen ondernemen.

Even voorstellen

Belastingadvies Jansen B.V. is opgericht door Angelique Jansen.

Ik heb na mijn studie bij 2 werkgevers gewerkt. Vanaf 1991 t/m 2000 in het bankwezen en vanaf 2001 tot nu in de fiscaliteit. Zowel op financieel gebied als op fiscaal gebied heb ik meerdere opleidingen gevolgd en afgerond.

In mijn privéleven ben ik sinds 2010 vrijwilliger voor Stichting de Vrienden van de Vier Heeren. Deze stichting houdt zich met name bezig met de sociale en maatschappelijke integratie van de bewoners van de zorgboerderij de Vier Heeren in Rotterdam-Zuid.

In 2017 ben ik gestart met mijn eigen kantoor en richt mij met name op de aangiftepraktijk, de boekhouding en de advisering voor de MKB-praktijk. Ik heb naast de Universitaire opleiding Fiscaal Recht de opleiding Belastingconsulent en de opleiding Belastingadviseur bij het Register Belastingadviseurs gevolgd.

Ik heb een ruime ervaring met concernherstructureringen, fusie, splitsing, bedrijfsopvolging, inbreng van een eenmanszaak in een B.V. en complexe aangiften vennootschapsbelasting.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden. Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Voor onze dienstverlening gelden de ‘Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs’. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd waarmee de oude algemene voorwaarden zijn vervallen. De belangrijkste wijzigingen zien op artikel 10, waardoor nu duidelijker en concreter dan in de vorige versie vast ligt hoe wij als organisatie omgaan met uw persoonsgegevens, die van uw eventuele medewerker(s) en/of klanten. Vanzelfsprekend vindt u hierin ook terug hoe wij deze gegevens beschermen. Ook is er meer aandacht voor elektronische communicatie en is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.
De nieuwe algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 159/2018. U vindt de nieuwe algemene voorwaarden als bijlage bij deze e-mail/brief. U vindt de algemene voorwaarden ook op https://www.rb.nl/over-rb/bestuur

Belastingadviseur Angelique werkt met Exact online. Dit houdt in dat u uw administratie via Exact Online kan koppelen aan onze administratie. Ook kunnen wij voor u een administratie aanmaken.