”Mijn adviseur is altijd bereikbaar en houdt rekening met mijn tijden. Ik krijg proactief feedback en advies op maat.”
 
”Mijn adviseur is altijd bereikbaar en houdt rekening met mijn tijden. Ik krijg proactief feedback en advies op maat.”

Voor iedere ondernemer/onderneming de beste service op maat

Belastingadviseur Angelique werkt met uurtarieven, maar ook is het mogelijk om diensten afgestemd op uw wensen af te nemen tegen een vaste prijs.
Via het contact formulier kunt u verzoeken voor een geheel vrijblijvende kennismakingsafspraak gevolgd door een offerte.
Klik en kies hieronder welke situatie het beste bij u past en zie welke diensten worden geboden.

Zelfstandig ondernemer

U bent ZZP’er, heeft een eenmanszaak of bent partner in een V.O.F. Meer...

Besloten Vennootschap

U bezit aandelen in een besloten vennootschap, drijft uw onderneming via besloten vennootschap of uw participeert ermee in een andere onderneming. Meer...

Aandeelhouder/DGA

U bezit (in)direct meer dan 5% aandelen in een besloten vennootschap. Meer...

Ondernemersvereniging

U vormt een ondernemers- of winkeliersvereniging en uw leden hebben behoefte om (regelmatig) over bepaalde fiscale zaken nader te worden geïnformeerd. Meer...


Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden. Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Voor onze dienstverlening gelden de ‘Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs’. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd waarmee de oude algemene voorwaarden zijn vervallen. De belangrijkste wijzigingen zien op artikel 10, waardoor nu duidelijker en concreter dan in de vorige versie vast ligt hoe wij als organisatie omgaan met uw persoonsgegevens, die van uw eventuele medewerker(s) en/of klanten. Vanzelfsprekend vindt u hierin ook terug hoe wij deze gegevens beschermen. Ook is er meer aandacht voor elektronische communicatie en is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.
De nieuwe algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 159/2018. U vindt de nieuwe algemene voorwaarden als bijlage bij deze e-mail/brief. U vindt de algemene voorwaarden ook op https://www.rb.nl/over-rb/bestuur

Belastingadviseur Angelique werkt met Exact online. Dit houdt in dat u uw administratie via Exact Online kan koppelen aan onze administratie. Ook kunnen wij voor u een administratie aanmaken.