“Het ene jaar kost het minder moeite om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen en in te dienen dan het andere jaar. Mijn adviseur begrijpt dat en is altijd bereikbaar voor vragen, om mee te kijken of om dit jaar de aangifte inkomstenbelasting geheel te verzorgen.”
 
 
“Het ene jaar kost het minder moeite om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen en in te dienen dan het andere jaar. Mijn adviseur begrijpt dat en is altijd bereikbaar voor vragen, om mee te kijken of om dit jaar de aangifte inkomstenbelasting geheel te verzorgen.”

Flexibele en betrouwbare fiscale adviseur voor particulieren

Jaarlijks verandert de fiscale regelgeving, ben je even niet meer helemaal op de hoogte of is er dit jaar net een andere situatie dan normaal?
Belastingadviseur Angelique kan u helpen, tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Particulier

U bent werknemer en uw aangifte inkomstenbelasting is dit jaar net anders dan normaal, doorziektekosten, studiekosten, verhuist naar een andere eigen woning, u heeft zonnepanelenaangeschaft en dergelijke. U wilt geen aftrekposten missen en alle verplichte aangiften doen, maar de fiscale regels zijn u niet allemaal even duidelijk. Meer...

Freelancer

U bent niet in loondienst, maar heeft ook geen onderneming. Meer...

Aandeelhouder/DGA

U bezit (in)direct meer dan 5% aandelen in een besloten vennootschap. Meer..Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden. Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Voor onze dienstverlening gelden de ‘Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs’. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd waarmee de oude algemene voorwaarden zijn vervallen. De belangrijkste wijzigingen zien op artikel 10, waardoor nu duidelijker en concreter dan in de vorige versie vast ligt hoe wij als organisatie omgaan met uw persoonsgegevens, die van uw eventuele medewerker(s) en/of klanten. Vanzelfsprekend vindt u hierin ook terug hoe wij deze gegevens beschermen. Ook is er meer aandacht voor elektronische communicatie en is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.
De nieuwe algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 159/2018. U vindt de nieuwe algemene voorwaarden als bijlage bij deze e-mail/brief. U vindt de algemene voorwaarden ook op https://www.rb.nl/over-rb/bestuur

Belastingadviseur Angelique werkt met Exact online. Dit houdt in dat u uw administratie via Exact Online kan koppelen aan onze administratie. Ook kunnen wij voor u een administratie aanmaken.