Particulier

U bent werknemer en uw aangifte inkomstenbelasting is dit jaar net anders dan normaal, doorziektekosten, studiekosten, verhuist naar een andere eigen woning, u heeft zonnepanelen aangeschaft en dergelijke. U wilt geen aftrekposten missen en alle verplichte aangiften doen, maar de fiscale regels zijn u niet allemaal even duidelijk.

Wij bieden u ondersteuning d.m.v. de volgende diensten:

• Wij verzorgen dat jaar geheel uw aangifte inkomstenbelasting;
• Wij kunnen op uw verzoek meekijken met een aangifte inkomstenbelasting;
• Wij verzorgen tijdelijk uw aangifte omzetbelasting voor de zonnepanelen en vragen meteen een verklaring geen administratie plicht voor u aan.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden. Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie.
U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.